Tuesday, 20 September 2016

Surah At Tur. Ayat 1-14.

Surah At-Tur
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
Demi Gunung Tursina. (1) Dan demi Kitab yang tertulis dengan rapi. (2) Pada lembaran surat yang terbuka. (3) Dan demi "Al-Baitul Makmur". (4) Dan demi bumbung yang tinggi. (5) Dan demi laut yang penuh tepu (dengan kepanasan). (6) Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku. (7) Tidak ada sesiapapun yang dapat menolaknya. (8) Pada hari langit (dan segala isinya) bergegar dengan sekuat-kuatnya. (9) Dan gunung-ganang bergerak dari tempatnya dengan cara yang luar biasa. (10) (Apabila berlaku yang demikian), maka kecelakaan dan kebinasaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran; (11) Iaitu orang-orang yang leka bermain-main dalam kesesatan. (12) Pada hari mereka ditolak ke dalam neraka Jahanam dengan penolakan yang sekasar-kasarnya, (13) (Dan dikatakan kepada mereka): "Inilah api neraka yang dahulu kamu mendustakannya. (14)

No comments:

Post a Comment